Tjenester 

 

 

 

 

 

Oppfyring kom til varm hytta

Tilsyn av hytter

Vedlikehold/oppgradering/bygging av veier/plasser m.m.

Graving av tomter/dreneringsjobber/sprenging

Leverer grus/fyllmasser/

steinmasser/jord og torv

Veirør/dreinsrør og duk er lagervare

Felling/ rydding av trær/skog

Transport med scooter/traktor/lastebil

Måking av tak mm

Feiing av piper/ovner. (utføres av godkjent personell)

Produserer og leverer torvtak

Produksjon og salg av ved

Montering/innstilling av parabolanlegg/tv mm

Vask/storrengjøring

 

Meget gode priser på byggevarer levert på hytta

 

Formidler alle tjenester. (snekker, elektrikker, rørlegger mm)

 

Egil Eriksrud

Mob: +47 90 61 05 04